Pentadbiran Dan Pengurusan Sekolah Tahun 2020

 1. Jawatankuasa Induk Pentadbiran (STD 1.1)
Pengetua : Encik Rose Aza bin Che Arifin
Penolong Kanan Pentadbiran : Encik Mahizan bin Mustafa
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Penolong Kanan Kokurikulum

Penolong Kanan Tingkatan 6

Penolong Kanan Pendidikan Khas

:

:

:

:

Encik Nor Hashimi Bin Ismail

Puan Che Saodah binti Ibrahim

Encik Abdul Latiff bin Ahmad

Puan  Azuralidza binti Zakaria

Guru Kanan Mata Pelajaran : Encik Che Yusmadi bin Che Mohamed Yusoff
Bahasa : Puan Noraliah Binti Ahmad
Kemanusiaan : Puan Tadzilah binti Jib
Teknik & Vokasional : Encik Che Yusmadi bin Che Mohamed Yusoff
Sains & Matematik : Puan Khatijah binti Din
Setiausaha : Encik Noorhashimi bin Mohd Zain
Penolong Setiausaha :
AJK : Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar
: Puan Mazila binti Hassan
: Encik Azahar bin Razak
: Encik Masrizal bin Mohd Zin
: Puan Noor Azlin binti Hazizi
: Encik Wan Zamardy bin Zainun
: Puan Sharifah Nadera binti Syed Din
: Encik Shahari bin Samah
2. Jawatankuasa Pengurusan Sekolah (STD 1.1)
Pengerusi : Encik Rose Aza bin Che Arifin
TimbalanPengerusi : Encik Mahizan bin Mustafa
Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Naib Pengerusi III

Naib Pengerusi IV

:

:

:

:

Encik Nor Hashimi Bin Ismail

Puan Che Saodah binti Ibrahim

Encik Abdul Latif bin Ahmad

Puan Azuralidza binti Zakaria

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

:

:

Puan Noraliah Binti Ahmad

Puan Tadzilah binti Jib

: Encik Che Yusmadi bin Che Mohamed Yusoff
: Puan Khatijah binti Din
3. Pengurusan Pejabat Dan Pentadbiran Am (STD 2.1)
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Naib Pengerusi III

Naib Pengerusi IV

:

:

:

:

Penolong Kanan HEM

Penolong Kanan Kokurikulum

Penolong Kanan Tingkatan 6

Penolong Kanan Pendidikan Khas

Setiausaha (KPT) : Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar
Pembantu Tadbir :

:

Puan Rosnaliza binti Zakaria

Puan Puteri Norbaizuri binti Bainon

Juruteknik Komputer : Encik Tc.  Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil (PPTM FA29)
Pembantu Operasi :

:

:

Puan Wan Nor Fazleena binti Aziz

Puan Norhaniza binti Ahmad

Encik Johari bin Othman

Puan Juzila binti Ramli

Encik Rahim Bin Mat

Penyelia Asrama : Encik Mohd Asri bin Othman
Pembantu Makmal :

:

:

:

:

Encik Shahidan bin Shaari

Puan Azumi binti Saadan

Puan Farhah binti Aurani

Encik Abdullah bin Said

Encik Mohd Nabil Fikri bin Zulkifli

Puan Noor Huda binti Setafar

Puan Nur Rabayu binti Sabri

Pembantu Pengurusan Murid :

:

:

:

Puan Azirah binti Mohd Hasmi

YM Tunku Nor Akmar binti Tunku Ariffin

Encik Nagahmagentiran a/l Veeraya

Puan Syafiqah Hanum binti Md Sidek

Pembantu Awam : Encik Mohd Bistamam bin Harun
Pemandu : Encik Hakimi bin Omar
 4.  Jawatankuasa Pengurusan Kewangan (STD 2.3)
Setiausaha

Penolong Setiausaha

:

:

Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar

Puan Rosnaliza binti Zakaria

AJK : Guru Kanan Mata Pelajaran
: Ketua-ketua Panitia
: Setiausaha Sukan
Audit Dalaman

 

:

:

:

:

:

:

:

Kaunselor

Penyelaras Pusat Sumber

Penyelia Asrama

Pembantu Makmal (K)

Juruteknik Komputer

Puan Nor Hashima binti Wahab

Puan Lee Chooi Peng

 1. Jawatankuasa Perolehan /Aset/ Hapuskira (STD 2.2)
   
Pegawai Aset /Setiausaha Aset

Pegawai Pelupusan Sekolah

Pegawai Pemeriksa Aset

Ahli Jawatankuasa

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Encik Masrizal binMohdZin

Encik Wira bin Osman

Encik Ahmad Tamizi bin Kamis

Encik Azlee bin Johar

Encik Noorhashimi bin Mohd Zain

Encik Basaruddin bin Ahmad

Puan Rosnaliza binti Zakaria (Pejabat)

Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar  (Pejabat)

Encik Muhammad Nasier bin Asri (Sukan)

Encik Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil (ICT)

Encik Mohd Asri bin Othman (Asrama)

Encik Shahidan bin Shaari (Makmal)

Encik Nagahmagentiran a/l Veerayan (PPKI)

Semua Ketua Panitia

Pegawai Pelupusan Bahan Kimia : Cik Chen Sang Ling

Sistem Pengurusan Aset (SPA)

Pendaftar                                             :      Puan Rosnaliza binti Zakaria

Pengesah                                             :       Encik Masrizal bin Mohd Zin

MY SPATA                                            :       Encik Masrizal bin Mohd Zin

 1. Jawatankuasa Induk Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPMg2)
 
Setiausaha

Penyelaras

Ahli Jawatankuasa

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Puan Mazila binti Hassan

Semua Guru Kanan Mata Pelajaran

Setiausaha Peperiksaan

Setiausaha Kurikulum

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Kurikulum Pendidikan Khas

Penyelaras Tingkatan Enam

Semua Ketua Panitia

Kaunselor

 1. Pegawai Perhubungan Sekolah

Pegawai Perhubungan Sekolah               :     –

 1. Perkembangan Staf Dan Latihan Dalam Perkhidmatan ( LdP) / Program Pembangunan Profesionalisme Berterusan (STD 2.1)
Setiausaha

Penolong Setiausaha

:

:

Encik Noorhashimi bin Mohd Zain

Puan Azmaliza binti Alias

Guru Kanan Mata Pelajaran

Pengerusi BKGS

Guru Media dan Perpustakaan

Ahli Jawatankuasa :

:

:
:

:

 

 1. Jawatankuasa Program Orientasi Guru Baharu (STD 2.1)
Pengerusi

Naib Pengerusi

:

:

:

:

Pengetua

Penolong Kanan Pentadbiran

Penolong Kanan Tingkatan 6

Penolong Kanan Pendidikan Khas

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

:

:

:

:

Encik Ahmad Nasir bin Mahidin

Encik Ishak bin Hassan

Guru Kanan Mata Pelajaran

Semua Ketua Panitia

 1. Jawatankuasa Sijil-Sijil Sekolah
Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

:

:

:

:

:

:

:

Puan Noor Azlin binti Hazizi

Puan Lee Chooi Peng

Puan Siti Azlina binti Md Isa

Penyelaras Tingkatan

Jurulatih Sukan

Guru Penasihat Kelab dan Persatuan

Puan Puteri Norbaizuri binti Bainon

 1. Jawatankuasa Mesyuarat Guru
 

Setiausaha                                           :       Puan Nor Azlina binti Mat Ariff

Pen. Setiausaha                                    :       Puan Kamariah binti Mat Ali

:       Puan Munirah binti Zulkifli

 

 

 1. Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (STD 1.1)
 
Setiausaha :

:

:

:

:

:

Puan Sharifah Nadera binti Syed Din (EMIS), E-Operasi.SPS

Puan Rosazliza binti Rosli (APDM)

Puan Norsalmiza binti Zakaria (SSDM, e-PIDP)

Puan Noriza binti Md Ali (SSDM , e-PIDP)

Encik Zulkefle bin Mohd Noor (SSN)

Cik Hasmee Heryanti binti Abdul Ghani (EMIS OKU/SISOKU)

 1. Jawatankuasa PIBG (Guru) (STD 2.7)
 
Penasihat

Yang Dipertua

Naib Yang Dipertua

Setiausaha

Penolong Setiausaha

Bendahari

Ahli Jawatankuasa

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Encik Rose Aza bin Che Arifin

Encik Ishak bin Hassan

Encik Zaini bin Kamarudin

Puan Kartini binti Din

Puan Noraliah binti Ahmad

Encik Azlee bin Johar

Encik Fadzil bin Matt Nor

Puan Hanimaryantie Ezlien binti Gerehan

Puan Suzana binti Baharom

Encik Wan Zamardy bin Zainun

 1. Jawatankuasa Pengangkutan
Penyelaras

Setiausaha

PenolongSetiausaha

:

:

:

Encik Nor Hashimi bin Ismail

Encik Wan Zamardy bin Zainun

Puan Wan Nor Fazleena binti Aziz

Pemandu

Ahli Jawatankuasa

:

:

:

Encik Hakimi bin Omar (K)

Encik Shahidan bin Shaari

Encik Johari bin Othman

:

:

:

Encik Wira bin Osman

Encik Noryusry bin Mansor

Encik Norfaizan bin Torman

:   Encik Mohd Bistamam bin Harun
 1. Jawatankuasa Pembangunan Sekolah Dan Pemantauan Kawalan Keselamatan dan Pembersihan Kawasan (STD 2.5)
 
Setiausaha

Penolong Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

:

:

:

:

:

:

:

:

Encik Che Yusmadi bin Che Mohamed Yusoff

Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar

Puan Rosnaliza binti Zakaria

Encik Shahidan bin Shaari

Encik Mohd Bistamam bin Harun

Encik Nagahmagentiran a/l Veeraya

Encik Mohd Asri bin Othman

Encik Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil

 1. Penyelenggaraan Bilik-Bilik / Alatan Khas (STD 2.5)
 
Pengerusi

Timbalan Pengerusi

Naib Pengerusi I

Naib Pengerusi II

Naib Pengerusi III

Naib Pengerusi IV

Setiausaha

PenolongSetiausaha

:

:

:

:

:

:

:

:

Pengetua

Penolong Kanan Pentadbiran

Penolong Kanan HEM

Penolong Kanan Kokurikulum

Penolong Kanan Tingkatan 6

Penolong Kanan Pendidikan Khas

Encik Shahari bin Samah

Puan Nurul Azwa binti Hamzah

 • Dewan Besar

Ketua                                        :           Encik Basaruddin bin Ahmad

Ahli Jawatankuasa                      :           Puan Nurhafizah binti Khalif

:           Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar

:           Encik Shahidan bin Shaari

:           Encik Mohd Bistamam bin Harun

:           Pekerja Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Swasta

 • Bilik Olimpik & Komanwel

Ketua Bilik Olimpik                     :           Puan Faridatul Zarina binti Mohd Zain

Ketua Bilik Komanwel                 :           Puan Tadzilah binti Jib

Ahli Jawatankuasa                      :           Puan Noriza binti Md Ali

:           Puan Wan Rokiah binti Wan Jaapar

:           Pekerja Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Swasta

 • Surau

Ketua                                        :           Encik Zaini bin Kamarudin

Ahli Jawatankuasa                      :           Encik Noryusry bin Mansor

:           Puan Norsalmiza binti Zakaria

:           Puan Maslinabinti Othman

:           Encik Noorhizan bin Abdullah

:           Encik Ahmad Nasir bin Mahidin

 • Bilik Pendidikan Islam

Ketua                                        :           Puan Maslina binti Othman

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Guru Pendidikan Islam

 • Makmal Komputer

Ketua                                        :           Puan Sharifah Nadera binti Syed Din

Ahli Jawatankuasa                      :           Encik Azlee bin Johar

:           Encik Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil

:           Guru ICT

 • Bilik Matematik

Ketua                                        :           Puan Noor Zariena binti Mohd Samsuddin

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Guru Matematik

 • Makmal Sains Teras

Ketua                                        :           Encik Shahari bin Samah

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Guru Sains

:           Semua Pembantu Makmal

 • Makmal Sains Tulen

Ketua                                        :           Encik Azlee bin Johar (Ketua Panitia Kimia)

:           Cik Chen Sang Ling (Ketua Panitia Fizik)

:           Encik Amizal bin Abdul Razak (Ketua Panitia Biologi)

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Pembantu Makmal

 • Bengkel Reka Bentuk Teknologi

Ketua                                        :           Puan Nur Hidayah binti Adnan

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Guru RBT

 • Bilik Guru / Bilik Rehat Guru

Ketua                                        :           Encik Azlee bin Johar

Penolong                                   :           Puan Suzana binti Baharom

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Guru

(k)       Bengkel MPV & SnRT

Ketua                                        :           Puan Nurhafizah binti Khalif (Seni Reka Tanda)

:           Puan Faridatul Zarina binti Mohd Zain

(Sains Rumah Tangga)

Ahli Jawatankuasa                      :           Encik Johari bin Othman

 • Bilik PSV

Ketua                                        :           Encik Fadzil bin Matt Nor

AhliJawatankuasa                       :           Semua Guru PSV

 • Bilik Kesihatan

Ketua                                        :           Puan Noor Azlina binti Ahmad

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Jawatankuasa Kesihatan dan Rawatan

 • Bilik SPBT (BOSS)

Ketua                                        :           Puan Norafiza binti Mohamad

Ahl iJawatankuasa                      :           Semua Jawatankuasa SPBT

 • Bilik Kaunseling

Ketua                                        :           Puan Razmaliza binti Zabri

Ahli Jawatankuasa                      :           Encik Ahmad Nasir bin Mahidin

 • Bilik Peperiksaan

Ketua                                        :           Puan Nurhafizah binti Khalif

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian

 • Bilik Kuliah Tingkatan 6

Ketua                                        :           Encik Noorhizan bin Abdullah

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Guru Tingkatan 6

 • Bilik Gim

Ketua                                        :           Encik Azizul binAbidin

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Jurulatih SSN

 • Makmal Sains Sukan

Ketua                                        :           Encik Muhammad Nasier bin Asri

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Guru Sains Sukan

 • Bilik Pengawas

Ketua                                        :           Encik Ishak bin Hassan

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Jawatankuasa Pengawas

 • Stor Sukan

Ketua                                        :           Puan Che Saodah binti Ibrahim

:         Encik Che Yusmadi bin Che Mohamed Yusoff

 • Bilik Operasi PBS

Ketua                                        :           Puan Syafiza binti Ibrahim

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Jawatankuasa PBS

 • Komputer & Projektor LCD

Ketua                                        :           PuanSharifahNaderabinti Syed Din

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Guru ICT

:           Encik Tc. Faiz Hazizi bin Mohd Fadzil

:           Semua Pembantu Am Pejabat

 • Siaraya

Ketua                                        :           Encik Noorhashimi bin Mohd Zain

Ahli Jawatankuasa                      :           Encik Basaruddin bin Ahmad

:           Encik Azlee bin Johar

:           Encik Mohd Bistamam bin Harun

 • Makmal Reka Cipta

Ketua                                        :           Encik Noorhashimi bin Mohd Zain

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Guru Reka Cipta

 • Bilik PPKI

Ketua                                        :           Puan Kamariah binti Mat Ali

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Guru PPKI

 • Bilik Jurulatih Sepenuh Masa

Ketua                                        :           Encik A’amar bin Hashim

Ahli Jawatankuasa                      :           Semua Jurulatih SSN

(ab)     Galeri SSN

Ketua                                        :           Encik Azizul bin Abidin

Ahli Jawatankuasa                      :           Puan Nurhafizah binti Khalif

:           Puan Nor Azieyantie binti Aziz

:           Semua Jurulatih Sepenuh Masa

(ac)     Bilik Rehat Pekerja                :           Encik Mohd Bistamam bin Harun

(ad)     Anjung Informasi

Ketua                                        :           Puan Fairunnisah binti Ali (SU Kurikulum)

:           Cik Nuramira binti Azemi (SU HEM)

:           Encik Zulkefle bin Mohd Nor (SU Kokurikulum)

:           Puan Noor Azlinabinti Ahmad (SU Tingkatan 6)

:           Puan Norhafiza binti Zawri (SU PPKI)

(ae)     Pengurusan Khemah              :           Encik Ahmad Tamizi bin Kamis

:           Encik Zulkefle bin Mohd Nor

 1. Jawatankuasa Badan Kebajikan Guru Dan Staf (Bkgs) 2018/2019 (STD 2.7)

 

Pengerusi                                              :           Encik Azlee bin Johar

Naib Pengerusi                           :           Cik Chen Sang Ling

Setiausaha                                 :           Puan Aniza binti Ariffin

Bendahari                                   :           Puan Syafiza binti Ibrahim

PenolongBendahari                     :           Puan Noor Azlina binti Ahmad

AJK                                           :           Puan Rosliza binti Rooslan

:           Encik Noorhashimi bin Mohd Zain

:           Puan Norhaniza binti Ahmad

:           Encik Mohd Asri bin Othman

:           Puan Siti Rohaini binti Husin

:           Puan Rosazliza binti Rosli

:           Puan Azmaliza binti Alias

:           Encik Zaini bin Kamarudin

:           Encik Parthiban a/l Selaya

 

 1. Jawatankuasa Dokumentasi Dan Profil Sekolah

 

Pengerusi                                  :           Puan Tadzilah binti Jib

Ahli Jawatankuasa                      :           Setiausaha setiap program sekolah (Laporan)

:           Encik Syakirin bin Abdul Aziz (Jurufoto)

:           Encik Masrizal bin Mohd Zin (Jurufoto)

:           Cik Hasmee Heryanti binti Abdul Ghani (Jurufoto)

 

 

 

 1. Jawatankuasa Keutuhan Dan Tadbir Urus (STD 2.1)

 

Pengerusi                                  :           Encik Rose Aza bin Che Arifin

Naib Pengerusi                           :           Encik Mahizan bin Mustafa

Setiausaha                                 :           Puan Noraliah binti Ahmad

AJK                                           :           Encik Nor Hashimi bin Ismail

:           Puan Che Saodah binti Ibrahim

:           Encik Abdul Latiff bin Ahmad

:           Puan Azuralidza binti Zakaria

:           Puan Khatijah binti Din

:           Puan Tadzilah binti Jib

:           Encik Che Yusmadi bin Che MohdYusoff

:           Encik Wira bin Osman

:           Encik Ahmad Nasir bin Mahidin

:           Encik Azlee bin Johar

:           Encik Azizan bin Che Omar

 1. Jawatankuasa Bencana Peringkat Sekolah (STD 3.3.3.1)

 

Pengerusi                                  :           Encik Rose Aza bin Che Arifin (Pengetua)

Timbalan Pengerusi                    :           Encik Mahizan bin Mustafa (PK Pentadbiran)

Setiausaha                                 :           Encik Nor Hashimi bin Ismail (PK HEM)

:           Puan Che Saodah binti Ibrahim (PK Kokurikulum)

:           Encik Abdul Latif bin Ahmad (PK Ting 6)

:           Puan Azuralidza binti Zakaria (PKPK)

Penolong Setiausaha                   :           Encik Ahmad Nasir bin Mahidin

(Guru Bimbingan dan Kaunseling)

:           Puan Razmaliza binti Zabri

(Guru Bimbingan Dan Kaunseling)

Ahli Jawatankuasa                      :           Encik Che Yusmadi bin Che Mohamed Yusoff

(Guru Kanan Teknik & Vokasional)

:           Puan Noraliah binti Ahmad (Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa)

:           Puan Tadzilah binti Jib (Guru Kanan Kemanusiaan)

:           Puan Khatijah binti Din (Guru Kanan Sains & Matematik)

:           Encik Fadzil bin Matt Nor (Guru Disiplin)

:           Encik Noryusry bin Mansor (Ketua Warden)

:           Encik Norfaizan bin Torman (Guru 3K)

:           Puan Norafiza binti Mohamad (Guru SPBT)

:           Puan Rosazliza binti Rosli (Guru Data APDM)

:           Puan Noriza binti Md Ali (Guru Data SSDM)

:           Encik Azlee bin Johar (Penyelaras ICT)

:           Encik Asri bin Othman (Penyelia Asrama)

:           (YDP PIBG)

:           Puan Hatijah binti Undut (Pengusaha Kantin)

:           Pengurus (Kawalan Keselamatan Sekolah)

:           Pengurus (Syarikat Pembersihan Kawasan & Bangunan)

:           Pegawai Perhubungan Sekolah (Polis)