Video Garis Panduan Pembukaan Semula Sekolah – KPM

VIDEO 1 – AMALAN PENJAGAAN KESIHATAN

Kami sediakan beberapa siri video amalan-amalan untuk diikuti bersama-sama mengikut Garis Panduan Pembukaan Semula Sekolah.

VIDEO 2 – SEBELUM KE SEKOLAH

Beberapa siri video untuk diamalkan bersama-sama mengikut Garis Panduan Pembukaan Semula Sekolah.

VIDEO 3 – PERGERAKAN DALAM KAWASAN SEKOLAH

Kami terus tampilkan beberapa siri video untuk diamalkan bersama-sama mengikut Garis Panduan Pembukaan Semula Sekolah.